ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αφορούν την ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο Λτδ (στο εξής αναφερόμενη ως «ΟΜΟΝΟΙΑ») και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ενταχθεί (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Χρήστης») στο Σχέδιο Ανταμοιβής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (στο εξής αναφερόμενο ως «ΟΜΟΝΟΙΑ WALLET»). Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα διέπει τους όρους σχετικά με:Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις αφορούν την ΟΜΟΝΟΙΑ Ποδόσφαιρο Λτδ (στο εξής αναφερόμενη ως «ΟΜΟΝΟΙΑ») και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να ενταχθεί (στο εξής αναφερόμενος ως «ο Χρήστης») στο Σχέδιο Ανταμοιβής της ΟΜΟΝΟΙΑΣ (στο εξής αναφερόμενο ως «ΟΜΟΝΟΙΑ WALLET»). Η ΟΜΟΝΟΙΑ θα διέπει τους όρους σχετικά με:
  • Την πρόσβαση και την εγγραφή το Χρήστη στο sKash Wallet Application (στο εξής αναφερόμενο ως «Wallet»).
  • Την σχέση μεταξύ του Χρήση του Wallet και την ΟΜΟΝΟΙΑ.
 • Πριν ο Χρήστης εγγραφεί στο ΟΜΟΝΟΙΑ WALLET θα πρέπει να διαβάσει προσεχτικά τους όρους και προϋποθέσεις του ΟΜΟΝΟΙΑ WALLET, τους όρους και προϋποθέσεις του Wallet και την Πολιτική Απορρήτου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
 • Ο Χρήστης αναγνωρίζει, επιβεβαιώνει και δηλώνει ότι κατά την εγγραφή του και την επεξεργασία και/ή τη δημιουργία ενός λογαριασμού Wallet:
  • Οι πληροφορίες που παραχωρεί ο Χρήστης είναι αληθείς, ακριβείς, σωστές και ενημερωμένες.
  • Σε περίπτωση που οι πληροφορίες του Χρήστη αλλάξουν, ο Χρήστης θα πρέπει να ενημερώσει την ΟΜΟΝΟΙΑ
  • Ο Χρήστης θα πρέπει να επανεξετάζει κατά διαστήματα τους όρους και προϋποθέσεις του OMONOIA Wallet, του sKash και την Πολιτική Απορρήτου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ για να ενημερώνεται για τυχόν τροποποιήσεις και/ή ανανεώσεις και/ή αλλαγές, για τις οποίες ο Χρήστης πρέπει να ενημερώνεται μέσω σχετικού μηνύματος που θα του αποστέλλεται σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας του. Συνεχής πρόσβαση και χρήση του “OMONOIA Wallet” και του sKash από τον Χρήστη θεωρείται ως αποδοχή οποιασδήποτε τροποποίησης και/ή ανανεώσεις και/ή αλλαγής.
 • Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω, και σε περίπτωση επιτυχούς εγγραφής στο ΟΜΟΝΟΙΑ WALLET και στο Wallet, ο Χρήστης θα μπορεί να αρχίσει την χρήση του ΟΜΟΝΟΙΑ WALLET.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 • Για να υποβάλετε αίτηση και/ή να εγγραφείτε στο ΟΜΟΝΟΙΑ WALLET, πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα:
  • Στην περίπτωση φυσικών προσώπων: Άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω που είναι Κύπριοι πολίτες και κατοικούν στην Κύπρου όπου η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο.
  • Να μην είχαν παραβιάσει τους Όρους του Wallet κατά την προηγούμενη χρήση των Υπηρεσιών του Wallet.
  • Ο Χρήστης να είχε κλείσει τους λογαριασμούς του Wallet στο παρελθόν.
 • H OMONOIA διατηρεί το δικαίωμα και τη διακριτική ευχέρεια να παρατείνει και/ή τροποποιήσει τα προαναφερθέντα κριτήρια.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ WALLET

 • Το Wallet είναι διαθέσιμο σε Apple IOS (μέσω του Apple App Store) και σε συσκευές που υποστηρίζονται από Android (μέσω του Google Play Store)
 • Η χρήση της εφαρμογής του Wallet για κινητά θα περιορίζεται σε μία (1) ενιαία καταχωρημένη συσκευή ανά Χρήστη που ανήκει στον Χρήστη ή είναι υπό τον έλεγχο του Χρήστη.

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ

 • Κάθε Χρήστης, χρησιμοποιώντας το Wallet για οποιεσδήποτε συναλλαγές πληρωμής, σε οποιαδήποτε εταιρεία που συμμετέχει στο “OMONOIA Wallet”, θα επωφεληθεί κερδίζοντας πόντους που θα προστεθούν στο Wallet του Χρήστη ως “πόντους OMONOIA”
 • Οι Χρήστες μπορούν να εξαργυρώσουν τους πόντους OMONOIA:
  • Σε αγορές προϊόντων και/ή υπηρεσιών από τα καταστήματα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
  • Σε αγορές εισιτηρίων για τους αγώνες ποδοσφαίρου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
  • Σε συναλλαγές σε οποιονδήποτε επιλεγμένο συνεργάτη της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.
 • Οποιαδήποτε συναλλαγή πληρωμής δεν πραγματοποιείται από τον Χρήστη με τη χρήση του Wallet σε οποιαδήποτε εταιρεία που συμμετέχει στο “OMONOIA Wallet”, δεν θα επωφελείται από τα οφέλη και τις ανταμοιβές του “OMONOIA Wallet”.
 • Οι πόντοι της ΟΜΟΝΟΙΑΣ δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με άλλες προσφορές.
 • Το Σχέδιο Ανταμοιβής είναι προσωπικό για κάθε Χρήστη και οι Χρήστες δεν μπορούν να εκχωρήσουν ή να μεταβιβάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ

 • Η OMONOIA μπορεί να ανακαλέσει και/ή να τερματίσει και/ή να ακυρώσει το “OMONOIA Wallet” με προηγούμενη ειδοποίηση προς τους Χρήστες με οποιοδήποτε μέσο.
 • Η OMONOIA μπορεί να ακυρώσει το “OMONOIA Wallet” ενός Χρήστη σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης αυτού προκειμένου ο Χρήστης να καταχραστεί το Σχέδιο Ανταμοιβής παρέχοντας στον εαυτό του περισσότερα κέρδη ή οφέλη από άλλους Χρήστες.
 • Η OMONOIA μπορεί να ακυρώσει ένα Σχέδιο Ανταμοιβής ενός Χρήστη σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις κατάχρησης αυτού προκειμένου ο Χρήστης να καταχραστεί το Σχέδιο Ανταμοιβής παρέχοντας στον εαυτό τους περισσότερα κέρδη ή οφέλη από τους άλλους Χρήστες.
 • Η OMONOIA δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη απέναντι στον Χρήστη σε περίπτωση ακύρωσης ή ανάκλησης του Σχεδίου Ανταμοιβής και δεν υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση, άμεση και/ή έμμεση, τρέχουσα και/ή μελλοντική.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 • Η ΟΜΟΝΟΙΑ χρησιμοποιεί λογισμικό και/ή υλικό το οποίο έχει πιστοποιηθεί σχετικά με την ποιότητά του, και εξασφαλίζει την ασφάλεια των μεταδιδόμενων πληροφοριών.
 • Η παροχή πληροφοριών σε ιδιώτες σχετικά με την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την επεξεργασία τέτοιων Προσωπικών Δεδομένων και οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης και/ή του Νόμου εκτελείται από την ΟΜΟΝΟΙΑ σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 • Η OMONOIA θα έχει δικαίωμα πρόσβασης, επεξεργασίας και διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών που είναι απαραίτητα για το Σχέδιο Ανταμοιβής μέσω της εφαρμογής sKash Mobile App, με τη ρητή συγκατάθεση του Χρήστη.
 • Το Πολιτικό Απόρρητο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων του “OMONOIA Wallet”, περιέχει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων που έχει αναλάβει η OMONOIA.

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 • Το Σχέδιο Ανταμοιβής της OMONOIA και όλα τα δικαιώματα και τα καθήκοντα που τυχόν θα απορρέουν στη συνέχεια διέπονται και/ή ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 • Κάθε διαφορά που προκύπτει στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανταμοιβής της OMONOIA υπόκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή να επιλυθεί στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΑΠΟΔΟΧΗ

 • Ο Χρήστης θεωρείται ότι αποδέχθηκε τους όρους και τις προϋποθέσεις του Σχεδίου Ανταμοιβής της OMONOIA, επιλέγοντας το τετραγωνίδιο «ΣΥΜΦΩΝΩ», θα θεωρηθεί από την OMONOIA ως ρητή και άνευ όρων αποδοχή και συμφωνία με το Σχέδιο Ανταμοιβής της.